Algemene informatie

Onze animatoren

Buiten onze kinderen en tieners zijn de monitoren het belangrijkste bestanddeel van onze werking.
Geen werking immers zonder deze bende gemotiveerde vrijwilligers!
Zij zijn de radartjes van de speelpleinmotor die onze werking draaiende houden!

Wie zijn ze?

Een bende enthousiaste jongeren van 16 jaar en ouder,die zowel tijdens de schoolvakanties als tijdens het jaar zich vrijwillig inzetten
om de kinderen en jongeren een leuke tijd te bezorgen.
Onze meeste monitoren komen uit Herent en omstreken.
Wij streven naar kwaliteit en daarom eisen wij van alle monitoren dat zij een cursus 'Animator in het jeugdwerk' volgen.
De monitoren worden ondersteund door hoofdanimatoren.
Dit zijn monitoren van minstens 18 jaar die al enkele jaren ervaring hebben.
Daarnaast staat de jeugddienst paraat om de werking mee op te volgen.

Wil je animator worden bij de Speelkriebels?
Vul dan onze monitorenfiche in.
Meer info


Onze visie

De monitoren van de speelpleinwerking zijn de spil van de werking.
Zij moeten vooral het kind in zich nog naar boven durven laten komen en vooral heel graag spelen!
Om iedereen de kans te geven om te zien of het animatorschap iets voor hem/haar is, kan een
jongere vanaf het jaar dat ze 15 worden, hulpanimator zijn.
Hier leren ze, op een laagdrempelige manier, al het klappen van de speelpleinzweep.
Omdat monitor zijn toch een veeleisende taak is, wordt wel verwacht dat een jongere daarna een cursus volgt en de nodige bijscholingen doet.

Dit wordt al voor een stuk voorzien door de jeugddienst door de organisatie van het SMOS weekend, het 16j weekend,…maar daarnaast sponsort de gemeente de vormingen die alle jongeren volgen ook door de animatorcursussen terug te betalen (140€ max per cursus).
Hoewel een cursus veel bijbrengt, is het ‘moni zijn’ voor elke beginner een leerproces.
Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen goed begeleid en geëvalueerd wordt door ervaren (hoofd)animatoren en jeugddienst zodat iedereen de kans krijgt om te groeien.

Er is ruimte om fouten te maken, om uit te proberen en om te verbeteren op alle vlakken.
Zelfs als we merken dat het animatorschap niet voor iemand is weggelegd, kan die persoon voor alternatieve taken terecht in onze werking.

Naast het serieuze werk zijn er ook nog een heleboel andere redenen om monitor te worden.
Wij willen een hecht team creëren waar iedereen gelijk is, waar er plaats is voor plezier, zotte dingen en waar iedereen zich thuis voelt.
Omdat dat teamwork een essentieel onderdeel is van de werking zullen er dus zeker geregeld activiteiten worden voorzien om de spirit,
het samenwerken en de motivatie hoog te houden.

Hoewel de monitoren hun engagement vrijwillig opnemen, is dit niet zomaar vrijblijvend.
Er wordt van hen inzet, creativiteit en een grote verantwoordelijkheidszin verwacht.
In return mogen zij een degelijke begeleiding, een warm nest, toffe avonturen en inspraak in de werking verwachten.


Vers van de pers:

Wij voelen de lente al, jullie zijn van harte welkom in de krokusvakantie!

Want spelen is gewoon plezant.